skip to main content

เจาะลึกมุมมองและพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยของธนาคารไทย

ข้อมูลเชิงลึกจากผลการวิจัยอนาคตของธนาคารไทย

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม Report in English

ลูกค้าส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆและไม่มีส่วนร่วมกับธนาคารหลักที่พวกเขาใช้บริการอยู่จึงมีอัตราผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 0% ทำให้ลูกค้าเหล่านี้เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับธนาคาร เพราะฉะนั้นธนาคารควรทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมและผูกพันกับธนาคารมากขึ้น เพื่อนำไปสู่ผลตอบแทนและกำไรที่เพิ่มขึ้น

การขยายตัวของสื่อในช่องทางดิจิตอลและสื่อดั้งเดิมทำให้เกิดแรงกดดันต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายจากหลากหลายด้าน แต่นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีหากธนาคารไทยรู้จักการลงทุนเพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

รายงานฉบับนี้อ้างอิงมาจากหนึ่งในผลการสำรวจที่ใหญ่ที่สุดโดย Gallup ได้ทำการสำรวจลูกค้าของธนาคารไทยในปี พ.ศ. 2559 (Gallup's 2016 Thailand banking industry study) คุณจะได้เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารไทยว่าพวกเขาคิดอย่างไรต่อบริการของธนาคาร บริการประเภทใดที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด ธนาคารจะสามารถสร้างความภักดีของลูกค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า พรีเมี่ยมในโลกของการแข่งขันในสถาบันการเงินที่มีความซับซ้อนนี้ ได้อย่างไร

คนรุ่นมิลเลนเนียลเกือบ

7 ใน 10

รู้สึกเฉยๆ ไม่มีส่วนร่วมหรือผูกพันกับธนาคารหลักที่พวกเขาใช้บริการ

ผลสำรวจลูกค้าธนาคารในประเทศไทย พบว่า

24%

รู้สึกผูกพันกับธนาคารที่พวกเขาใช้บริการ

61%

รู้สึกเฉยๆกับธนาคารที่พวกเขาใช้บริการ

-15%

รู้สึกไม่ผูกพันอย่างสูงกับธนาคาร

ลูกค้าที่รู้สึกผูกพันกับธนาคารจะให้อัตราผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยสูงถึง

+23%

ในขณะที่ลูกค้าที่รู้สึกไม่ผูกพัน หรือรู้สึกเฉยๆจะให้อัตราผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย

0%

ลูกค้าที่รู้สึกไม่ผูกพันอย่างสูงกับธนาคารจะให้อัตราผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยติดลบ

-13%

ลูกค้าของธนาคารไทยมองว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าและการได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นจากช่องทางต่างๆของธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสร้างความผูกพัน ความภักดีและพฤติกรรมการซื้อซ้ำกับธนาคารที่พวกเขาใช้บริการอยู่

รายงานจากการสำรวจอุตสาหกรรมธนาคารในประเทศไทยของ Gallup's (Inside the Mind of the Thai Banking Customer) ช่วยให้ผู้นำองค์กรได้รับทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ใช้บริการธนาคารไทยในปัจจุบัน และการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการของลูกค้าในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ดาวน์โหลดรายงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ดังต่อไปนี้:

  • สิ่งที่ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารไทยให้ความสำคัญมากที่สุด
  • กลยุทธ์ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
  • ธนาคารจะสามารถเข้าถึงลูกค้าที่ไม่รู้สึกผูกพันกับธนาคารได้อย่างไร
  • กรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของกลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้ เพื่อรับลิ้งค์ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานฉบับเต็มผ่านทางอีเมล ทางบริษัทฯ อาจติดต่อท่านผ่านทางอีเมลเกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านสนใจ

  

เมื่อคุณคลิกปุ่ม ส่ง หมายความว่าคุณยินยอมที่จะให้เราทำการประมวลผล ถ่ายโอน และอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา